Pro firmy 2019-07-16T16:54:42+00:00

Wannado Sport-based CSR

Sport má výjimečnou schopnost zaujmout, spojovat jednotlivce ve skupiny a vytvářet prostředí pro sdílení sociálního kapitálu společnosti, ve které žijeme. Firmy tak mohou skrze sport efektivně vynakládat prostředky na dosažení cílů programů společenské odpovědnosti.

Sport láká široké a rozmanité publikum, především pak rodiny a mladou generaci. Vytváří atraktivní zážitky a pozitivní zprávy, které se spontánně šíří napříč médii. Právě proto dokáže sport zasáhnout takové spektrum lidí, jako žádný jiný marketingový program. Bez finanční podpory od firemních partnerů je však potenciál sportu, pro dosažení svých cílů při budování a rozvoji zdravých společenských komunit, omezen. Efektivnější rozdělování finančních prostředků společností, je tak pro sport zásadní otázkou dnešní doby.

Oblasti podpory

Wannado Festival

Přivádí každoročně tisíce dětí k pohybu.

Wannado Pomáhá

Usnadňuje cestu k pohybu handicapovaným, sociálně slabým a talentovaným.

Wannado tělocvik.online

Transformuje přístup k výuce tělesné výchovy.

Přínos pro firmu

Rozvoj komunit

Prostřednictvím podpory zajistí firmy zdraví a pohodu komunit, ve kterých působí. Tento efekt přetrvá a stane se viditelným v momentě, kdy mladí lidé ovlivnění touto pomocí dospějí, stanou se ekonomicky aktivními a v některých případech i leadery komunit.

Klienti a další zainteresované strany

Oslovení klientů a dalších zainteresovaných stran demonstrací závazku značky přispívat k dobru a rozvoji společnosti. Neustálé zlepšování pověsti značky a její vnímání veřejností.

Růst výnosů 

Nejen díky zvýšení prodejů (a loajality) morálně uvědomělých klientů, ale také díky jejich ochotě platit vyšší cenu za poskytované produkty a služby.

GABRIELA PITHARTOVÁ

HELLO BANK!

„Sport vytváří pozitivní emoce. Wannado vytváří úsměvy na tvářích dětí a rodičů skrze sport. V Hello bank! usilujeme o úsměvy na tvářích našich klientů. Proto oceňujeme Wannado aktivity.“

ARNOŠT PETRÁČEK

“Charitativní část projektu Wannado mi pomohla v přípravě na vrcholné závody a usnadnila mi starosti s financováním mého sportu. Pohyb je pro mě důležitou součástí života a podpory Wannado Pomáhá si nesmírně vážím.”

LUKÁŠ BAUER

„Projekt Wannado znám především díky festivalům, na kterých pomáhám motivovat začínající sportovce při výběru jejich budoucí dlouhodobé, pohybové aktivity. Wannado tělocvik.online vnímám jako logický a velmi chytrý krok k naplňování strategie projektu. Děti jsou a chtějí být přirozeně aktivní, pokud tuto touhu podpoříme a rozvineme pomocí lepšího přístupu k tělocviku, od mateřských až po střední školy, přínos pro zdraví populace a sportovní úspěchy na sebe nenechají dlouho čekat.“

GABRIELA KOUKALOVÁ

„V přivádění dětí i dospělých k aktivnímu životnímu stylu spatřuji velký smysl. Projekt Wannado v sobě snoubí hodnoty jako fair-play, rovná práva kluků a holek a líbí se mi i fakt, že si projekt klade vysoké cíle a chce dostat do hry úplně všechny, bez rozdílu věku, rasy či pohlaví. Sama aktivně pomáhám na festivalech motivovat nejmenší k pohybu. Vidět radost, kterou děti ze sportování mají je pro mě největší odměnou. Proto podporuji projekt Wannado.”

Mám zájem podpořit Wannado iniciativy v rámci Sport – based CSR programu

Shodují se hodnoty Vaší společnosti s projekty Wannado? Uvažujete o rozšíření Vašich CSR aktivit? Pojďme se pobavit o možnostech spolupráce. Budeme rádi, když nám, v případě Vašeho zájmu, necháte vzkaz.