Wannado 2020-10-25T21:03:56+00:00

SVET WANNADO

Privádzame deti a mládež k pohybu

Wannado je prvá medzinárodná platforma privádzajúca deti a mládež k pohybu. Svojim pestrým multimediálnym obsahom hľadá rovnováhu medzi rýchlo sa šíriacimi lákadlami digitálneho sveta a toľko potrebnú fyzickou aktivitou dnešných detí. Práve moderné technológie Wannado využíva k návratu detí k športu. Ukazuje im, že telesná aktivita prináša kvalitnejší a radostnejší život.

Zábavná forma rozvoja

Snahou všetkých aktivít Wannado je zábavnou formou šíriť medzi deti a mládež základné hodnoty, ktoré je následne formujú k ich zdravému rozvoju a proaktívnemu prístupu k svojmu okoliu. Medzi hlavné piliere, o ktoré sa Wannado opiera vo všetkých svojich činnostiach, patrí sociálna rovnosť, zdravý prístup k životu a ohľaduplnosť k prírode.

Wannado inšpiruje deti po celom svete spôsobom, ktorému práve ony rozumie.

Animované postavičky 

Multimediálním obsahem je provází animované postavy, které děti hravou formou vzdělávají a motivují k rozvoji jejich schopností. Ve světě reálném pak mohou sami vyzkoušet své dovednosti na festivalech Sporťáček, či rozvíjet je na Wannado kurzech. Vlastní řadou produktů pak Wannado přímo zprostředkovává zážitek z aktivního pohybu a hry.

Podujatie podporené

Partneri

S podporou

Hlavní partneri

Oficiálni partneri

Exkluzívny mediálny partner

Regionálni partneri

S podporou inštitúcií

inštitucionálny partner

Záštita

Trnavský samosprávny kraj
Mgr. Jozef  Viskupič
predseda Trnavského samosprávneho kraja