Pro firmy 2019-01-14T21:07:56+00:00

Wannado Sport-based CSR

Šport má výnimočnú schopnosť zaujať, spájať jednotlivcov do skupín  a vytvárať prostredie pre zdieľanie sociálneho kapitálu spoločnosti, v ktorej žijeme. Firmy tak môžu cez šport efektívne vynakladať prostriedky na dosiahnutie cieľov formou programu spoločenskej zodpovednosti.

Šport láka široké a rozmanité publikum, predovšetkým potom rodiny a mladú generáciu. Vytvára atraktívne zážitky a pozitívne správy, ktoré sa spontánne šíri naprieč médiami. Práve preto dokáže šport zasiahnuť také spektrum ľudí, ako žiadny iný marketingový program. Bez finančnej podpory od firemných partnerov je však potenciál športu, pre dosiahnutie svojich cieľov pri budovaní a rozvoji zdravých spoločenských komunít, obmedzený. Efektívnejšie rozdeľovanie finančných prostriedkov spoločností, je tak pre šport zásadnou otázkou dnešnej doby.

Oblasti podpory

Wannado Festival športu

Privádza každoročne tisíce detí k pohybu.

Wannado Pomáhá

Uľahčuje cestu k pohybu handicapovaným, sociálne slabým a talentovaným.

Wannado športový klub

Transformuje prístup k jednotlivým športom.

Prínos pre firmu

Rozvoj komunít

Prostredníctvom podpory zaistia firmy zdravie a pohodu komunít, v ktorých pôsobia. Tento efekt pretrvá a stane sa viditeľným v momente, keď mladí ľudia ovplyvnený touto pomocou dospejú, stanú sa ekonomicky aktívnymi a v niektorých prípadoch aj lídrami komunít.

Klienti a ďalšie zainteresované strany

Oslovenie klientov a ďalších zainteresovaných strán demonštrácií záväzku značky prispievať k dobru a rozvoju spoločnosti. Neustále zlepšovanie dobré meno značky a jej vnímanie verejnosťou.

Rast výnosov  

Nielen vďaka zvýšeniu predajov (a lojality) morálne uvedomelých klientov, ale aj vďaka ich ochote platiť vyššiu cenu za poskytované produkty a služby.

GABRIELA PITHARTOVÁ

HELLO BANK!

„Sport vytváří pozitivní emoce. Wannado vytváří úsměvy na tvářích dětí a rodičů skrze sport. V Hello bank! usilujeme o úsměvy na tvářích našich klientů. Proto oceňujeme Wannado aktivity.“

ARNOŠT PETRÁČEK

“Charitativní část projektu Wannado mi pomohla v přípravě na vrcholné závody a usnadnila mi starosti s financováním mého sportu. Pohyb je pro mě důležitou součástí života a podpory Wannado Pomáhá si nesmírně vážím.”

LUKÁŠ BAUER

„Projekt Wannado znám především díky festivalům, na kterých pomáhám motivovat začínající sportovce při výběru jejich budoucí dlouhodobé, pohybové aktivity. Wannado Sport do škol vnímám jako logický a velmi chytrý krok k naplňování strategie projektu. Děti jsou a chtějí být přirozeně aktivní, pokud tuto touhu podpoříme a rozvineme pomocí lepšího přístupu k tělocviku, od mateřských až po střední školy, přínos pro zdraví populace a sportovní úspěchy na sebe nenechají dlouho čekat.“

GABRIELA KOUKALOVÁ

„V přivádění dětí i dospělých k aktivnímu životnímu stylu spatřuji velký smysl. Projekt Wannado v sobě snoubí hodnoty jako fair-play, rovná práva kluků a holek a líbí se mi i fakt, že si projekt klade vysoké cíle a chce dostat do hry úplně všechny, bez rozdílu věku, rasy či pohlaví. Sama aktivně pomáhám na festivalech motivovat nejmenší k pohybu. Vidět radost, kterou děti ze sportování mají je pro mě největší odměnou. Proto podporuji projekt Wannado.”

Mám záujem podporiť  Wannado iniciatívu v rámci Sport – based CSR programu

Zhodujú sa hodnoty Vašej spoločnosti s projektmi Wannado? Uvažujete o rozšírení Vašich CSR aktivít? Poďme sa pobaviť o možnostiach spolupráce. Budeme radi, keď nám, v prípade Vášho záujmu, necháte odkaz.