Pro školy 2018-08-23T17:05:38+00:00

Sport do škol

S měnící se dobou je také třeba měnit přístup, jakým se děti přibližují ke sportu. Projekt sport do škol svými aktivitami přispívá ke zdravému rozvoji dětí od brzkého věku v době, kdy podíl pohybových aktivit v jejich denním režimu klesá. Projekt transformuje přístup k tělesné výchově na základních i mateřských školách v České republice. Tvoří moderní metodiku výuky s pomocí odborníků z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Staví ji na potřebách dětí, které motivuje ke zdravé soutěživosti, navyšuje jejich sebevědomí, obohacuje děti o nové dovednosti a rozvíjí jejich schopnosti. Digitalizace projektu přináší pro děti zábavnou formu motivace a na druhé straně do projektu zapojuje rodiče i učitele. Koncept má tak moderními metodami přispět ke zkvalitnění výuky tělesné výchovy, rozšířit možnosti pohybových aktivit a nasměrovat děti ke zdravému životnímu stylu.

Pilotní projekt Dolní Břežany

Obec Dolní Břežany 

V obci Dolní Břežany prochází projekt ve školním roce 2018/2019 svou pilotní fází. Obec, jako zřizovatel základní a mateřské školy, pro žáky vybudovala úžasné podmínky v podobě nové, velice moderní sportovní haly a venkovního multifunkčního hřiště. Jsme velmi rádi, že si v Dolních Břežanech uvědomují potřebu nového přístupu k pohybovým aktivitám dětí a společně s námi do tohoto projektu vstoupili a umožňují jeho rozvoj.

obec Dolní Břežany

Břežanská škola žije pohybem

Škola se již v samotné přípravě s pilotem sžila a podporu sportu si vytyčila jako jednu ze svých rozvojových priorit pod názvem „Břežanská škola žije pohybem”.  Kromě nové a moderní metodiky, kterou učitelé a žáci vyzkouší jako první z celé republiky, jsou pro děti a jejich rodiče připraveny akce ve formě sportovních dnů, seminářů se sportovními osobnostmi či profesionálních utkání přímo ve sportovní hale školy.

ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Digitální rozhraní projektu

Projekt je zastřešen digitální složkou, kde díky webové aplikaci mají rodiče přístup k výsledkům testování dětí a také mohou sledovat jejich pokroky. Učitelé si zde tvoří vyučovací hodiny dle nové metodiky a děti jsou motivovány prostřednictvím příběhu a odměn za splněné výzvy či fyzické výkony. Propojení a spolupráce obce, školy, rodičů i žáků je jeden z hlavních atributů, na kterém závisí hladký a úspěšný průběh projektu.

Vstupte do aplikace

Iva Fischerová

ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Břežany

„Všechny částice se neustále pohybují – pohyb znamená ŽIVOT – proto i celá břežanská škola ŽIJE POHYBEM! “

Dětský den plný pohybu

Věslav Michalik

starosta obce Dolní Břežany

„V obci nám jde především o to, aby hodiny tělesné výchovy byly pro děti atraktivní a přivedly je ke sportu i v době mimo školní docházky. A tento projekt míří právě tímto směrem.“

Svatováclavské slavnosti

v obci Dolní Břežany

Mám zájem, jako škola či zřizovatel školského zařízení, o projekt Wannado Sport do škol

Chcete transformovat přístup k tělesné výchově i na své škole? Považujete za svůj cíl přivést děti zpět k pohybu a zábavě s ním spojené? Pojďme se pobavit o možnostech spolupráce. Budeme rádi, když nám, v případě Vašeho zájmu, necháte vzkaz.