Wannado Sport do škol

Sport do škol

S měnící se dobou je také třeba měnit přístup, jakým se děti přibližují ke sportu. Projekt sport do škol svými aktivitami přispívá ke zdravému rozvoji dětí od brzkého věku v době, kdy podíl pohybových aktivit v jejich denním režimu klesá. Projekt transformuje přístup k tělesné výchově na základních i mateřských školách v České republice. Tvoří moderní metodiku výuky s pomocí odborníků z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Staví ji na potřebách dětí, které motivuje ke zdravé soutěživosti, navyšuje jejich sebevědomí, obohacuje děti o nové dovednosti a rozvíjí jejich schopnosti. Digitalizace projektu přináší pro děti zábavnou formu motivace a na druhé straně do projektu zapojuje rodiče i učitele.
Koncept má tak moderními metodami přispět ke zkvalitnění výuky tělesné výchovy, rozšířit možnosti pohybových aktivit a nasměrovat děti ke zdravému životnímu stylu.

LUKÁŠ BAUER

Medailista v OH a MS v běhu na lyžích
Mám zájem o Wannado Sport do škol

Projekt Wannado sport do škol je ve své pilotní fázi. Staňte se partnerem a pomozte nám projekt dále rozvíjet a šířit do dalších škol v České republice.