SVĚT WANNADO

Wannado je první mezinárodní platforma přivádějící děti a mládež k pohybu. Svým pestrým multimediálním obsahem hledá rovnováhu mezi rychle se šířícími lákadly digitálního světa a tolik potřebnou fyzickou aktivitou dnešních dětí. Právě moderní technologie Wannado využívá k návratu dětí ke sportu. Ukazuje jim, že tělesná aktivita přináší kvalitnější a radostnější život.

Snahou všech aktivit Wannado je zábavnou formou šířit mezi děti a mládež základní hodnoty, které je následně formují k jejich zdravému rozvoji a proaktivnímu přístupu ke svému okolí. Mezi hlavní pilíře, o které se Wannado opírá ve všech svých činnostech, patří sociální rovnost, zdravý přístup k životu a ohleduplnost k přírodě.

Wannado inspiruje děti po celém světě způsobem, kterému právě ony rozumí. Multimediálním obsahem je provází animované postavy, které děti hravou formou vzdělávají a motivují k rozvoji jejich schopností. Ve světě reálném pak mohou sami vyzkoušet své dovednosti na festivalech Sporťáček, či rozvíjet je na Wannado kurzech. Vlastní řadou produktů pak Wannado přímo zprostředkovává zážitek z aktivního pohybu a hry.

Partneři

Generální partner

Datový zdroj 34Datový zdroj 58

Hlavní partneři

Datový zdroj 34Datový zdroj 58

Oficiální partneři

Datový zdroj 34Datový zdroj 58

Mediální partneři

Datový zdroj 34Datový zdroj 58

Regionální partneři

Datový zdroj 34Datový zdroj 58

Instituční partner