Wielkie święto sportu dla najmłodszych

Wrocław
9. WRZESIEŃ 2017
Festiwal sportu dla dzieci Wannado odbył się 9 września na terenie wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego.